DLACZEGO HOLANDIA I KTO ZAKŁADA TU FUNDUSZE?

Holandia jest powszechnie wykorzystywaną jurysdykcją do tworzenia funduszy inwestycyjnych. Posiada zaawansowany i elastyczny system prawny i administracyjny. Oprócz stabilnego otoczenia biznesowego i politycznego, Holandia posiada dobre środowisko podatkowe, które dodatkowo czynią ją jurysdykcją atrakcyjną dla funduszy. Zresztą od lat Holandia stanowiła bramę wejścia do Europy dla międzynarodowego kapitału i tak zostało do dziś. Międzynarodowe postrzeganie Holandii, jej dobre uregulowania oraz uproszczone procedury inwestycyjne sprawiają, że cieszy się ona jak zwykle dużym powodzeniem. Również polscy inwestorzy rozpatrują założenie funduszu holenderskiego porównując go z rodzimym rozwiązaniem jakim jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna. 

Holandia jest doskonałą lokalizacją dla funduszy private equity i venture capital. Zwykle jest wykorzystywana przez zarządzających funduszami, którzy działają „w” Holandii i „z” Holandii. Zdarza się że holdenderskie struktury wykorzystywane są również w strukturyzacji inwestycji z zaoceanu. Obecnie jednak, również ze względu na zmieniające się regulacje konieczna jest duża doza obecności operacyjnej w Holandii.

KORZYŚCI Z FUNDUSZU W HOLANDII

 1. SYSTEM PRZYJAZNY DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW. Otwarcie funduszu inwestycyjnego w Holandii oznacza możliwość skorzystania z przyjaznego reżimu podatkowego, rozbudowanej sieci międzynarodowych umów podatkowych oraz otwartości na inwestycje zagraniczne.
 2. RÓŻNE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ dla FUNDUSZY. W Holandii funkcjonuje kilka rodzajów struktur funduszy dla inwestorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. 
 3. ZŁAGODZONE WYMAGANIA REJESTRACJI. Dla niektórych holenderskich funduszy inwestycyjnych należy uzyskać specjalne licencje. Istnieją również struktury, które nie wymagają specjalnego zezwolenia.
 4. ELASTYCZNOŚĆ STRUKTURY. Fundusz może być utworzony poprzez rejestrację struktur korporacyjnych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub struktur niekorporacyjnych, takich jak spółki komandytowe.
 5. KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI – WYŻSZE WYMAGANIA NIŻ W POLSCE. W zakresie kapitału zakładowego minimalna wymagana kwota zaczyna się od 125.000 euro, inwestorzy muszą również wnieść do funduszu 100.000 euro.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE STRUKTURY FUNDUSZY HOLENDERSKICH:

Istnieje kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych, które są regulowane w Holandii: UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) oraz AFI (Alternative Investment Funds). W Holandii istnieją również inne rodzaje funduszy, ale są one rzadko stosowane. 

Wszystkie struktury są regulowane na poziomie UE, a jednym z najważniejszych przepisów jest Dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) dotycząca zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI). 

 • ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (AFI) W HOLANDII

  Spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych w Holandii, AFI należą do preferowanych przez inwestorów zagranicznych. Są one zwykle zorganizowane w formie spółki komandytowej (commanditaire). Mogą być również utworzone w formie spółdzielni, funduszy na wspólny rachunek, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w formie połączenia funduszy na wspólny rachunek i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  AFI stanowią główną kategorię funduszy regulowanych przez ustawodawstwo krajowe i obejmują inne struktury, które inwestorzy mogą wykorzystać do osiągania zysków. Wśród nich są fundusze hedgingowe, fundusze dłużne i fundusze nieruchomości.

 • FUNDUSZE INWESTYCJI ZBIOROWYCH W HOLANDII

  Innym rodzajem funduszy inwestycyjnych w Holandii są fundusze inwestowania zbiorowego. Fundusze takie jak UCITS, są często zakładane jako FGR lub spółki akcyjne (NV) z prawnym oznaczeniem instytucji inwestycyjnych o zmiennym kapitale.

  Zarówno otwarte FGR, jak i NV są odpowiednie do tworzenia funduszy parasolowych, jak również funduszy otwartych i zamkniętych. Zarówno akcje NV, jak i udziały w FGR mogą być notowane na giełdzie.

  Dobrze jest wiedzieć, że fundusze inwestycyjne w Holandii podlegają różnym wymogom dotyczącym kapitału zakładowego w zależności od tego, czy zarządzający funduszem jest licencjonowany, czy nie i czy fundusz jest nadzorowany przez Urząd ds. Rynku Finansowego i przez Holenderski Bank Narodowy. Minimalne wymagania dotyczące kapitału zakładowego dla otwartych i zamkniętych funduszy wynoszą 125.000 euro, jeśli aktywa pod zarządzaniem są poniżej 250 milionów euro i 225.000 euro, jeśli aktywa są warte więcej niż 250.000 milionów euro. Również inwestorzy są zobowiązani do wniesienia wkładu do funduszu w wysokości co najmniej 100.000 euro.

OBSŁUGA PRZEZ ZESPÓŁ PANASIUK & PARTNERS

Specjalizujemy się w międzynarodowych strukturach inwestycyjnych tj.: w spółkach holdingowych, funduszy inwestycyjnych i tematach związanym z prawem i podatkami międzynarodowymi od ponad 20-lat. 

 1. Przeanalizujemy najlepsze struktury i rynki spełniające Twoje kryteria i cele inwestycyjne. 
 2. Nasz zespół oferuje pełną obsługę prawną i podatkową w oparciu o specjalistyczną wiedzę na temat lokalnej i międzynarodowej dynamiki zmian prawnych i podatkowych.
 3. W ramach współpracy nasz zespół zarządza całym procesem organizacji Twojej struktury inwestycyjnej, dzięki temu zdejmujemy z ciebie ciężar koordynowania międzynarodowego procesu (robimy to od 20 lat!). Ty uzyskujesz przestrzeń na decyzje inwestycyjne. Z naszej strony otrzymasz gwarancję holistycznego spojrzenia na kwestie nie tylko wynikające z prawa polskiego, holenderskiego, czy innych rynków gdzie będą realizowane inwestycje, ale i aspekty związane ze zmianą rezydencji podatkowej (jeżeli taki temat wystąpi).