Rozwiązywanie sporów

  • Wpieramy i zastępujemy naszych Klientów w sposób profesjonalny w negocjacjach i mediacjach, w czym legitymujemy się dużym doświadczeniem.
  • Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych i około sądowych np. postępowaniach mediacyjnych, dochodzeniu zapłaty, sporach sądowych, czy sprawach nieprocesowych (restrukturyzacyjne, upadłościowe, wieczystoksięgowe, rejestrowe).
dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO